Vereniging Zonder Winstoogmerk
België is een land van verenigingen in alle soorten en vormen. Zo zijn er feitelijke verenigingen (bv. buurtverenigingen), maar ook meer uitgebouwde verenigingen die beschikken over een rechtspersoon. Onze leden hebben beslist om de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) aan te nemen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd met één gemeenschappelijk doel: het niveau en plezier in voetbal bij de kinderen terug opkrikken.

Sponsoren zijn erg belangrijk voor de continuïteit van onze vereniging.
De inkomsten dienen ervoor de contributies betaalbaar te houden en activiteiten extra aan te kleden. De winst die gemaakt wordt is noodzakelijk voor de vzw om te overleven.